Reference: Zhou R and Ao SZ (1998) A Novel cDNA Encoding Ubiquitin-conjugating Enzyme of Homo sapiens. Sheng Wu Hua Xue Yu Sheng Wu Wu Li Xue Bao (Shanghai) 30(2):125-131