Reference: He YG, et al. (2002) [Cloning and analysis of a novel gene encoding N-terminal acetyltransferase subunit] Sheng Wu Hua Xue Yu Sheng Wu Wu Li Xue Bao (Shanghai) 34(3):353-7